WATERKAMERS

Beschrijving: ontwerp voor de verkaveling en ontwikkeling van het terrein
Locatie: Waterkamers, Westland
Opdrachtgevers: Baas & Groen, Weba, Van Omme & de Groot, Grondvest
Project team: Vasco da Silva, Vincent van Unen
Omvang: 143 woningen
Status: niet gerealiseerd
Artist impressions: VSAP