DE BRINK

Beschrijving: herontwikkeling dorpsplein
Locatie: Burg. Boerstraat/Dorpsstraat, Zevenhuizen
Opdrachtgever: BAM Woningbow + Stevast Baas & Groen
Project team: Vasco da Silva, Vincent van Unen
Omvang: 10 eengezinswoningen, zorgcentrum en horecapaviljoen
Status: niet gerealiseerd
Artist impressions: VSAP