TRANSFORMATIE KANTOOR SMAKKELAARSVELD

Beschrijving: transformatie van het kantoorgebouw tot appartementen en studio's
Locatie: Smakkelaarsveld, Utrecht
Opdrachtgever: eigen initiatief
Project team: Vasco da Silva, Vincent van Unen
Omvang: 226 appartementen, 14440m2 GBO
Status: niet gerealiseerd
Artist impressions: VSAP