HOTEL VRIESEPLEIN

Beschrijving: nieuwbouw hotelgebouw
Locatie: Vrieseplein, Dordrecht
Opdrachtgever: Bakker Consultancy BV
Project team: Vasco da Silva, Vincent van Unen, Jorgo Riganas
Co-makers: Royal Haskoning, Goes Engineers, Progam Vastgoedontwikkeling & Bouwmanagement
Omvang: 3830m2 BVO
Status: in ontwikkeling
Artist impressions: VSAP